Asociación Irimia

As Angueiras

Publicacións monográficas de identidade Galega e Cristiá

Trátase dunha liña editorial aberta por Irimia no ano 1992 coa presentación de Camiñando a Compostela de Xosé Chao. Inicialmente eran uns folletiños, de entre 60 e 70 páxinas, destinados a analizar, dun xeito máis amplo ca nos artigos da revista, temas monográficos relacionados coa fe e a galeguidade.

No ano 2000 decidiuse darlle un cambio tanto na presentación coma na extensión. Neste sentido o formato medrou ata converterse nun pequeno libro e o número de páxinas ampliouse máis alá das 150.

 • Ir á 2ª Etapa
 • Ir a outras publicacións

I Etapa

angueira 1

Título: Camiñando a Compostela (esgotado)

 • Autor: Xosé Chao Rego
 • Editorial: Asociación Irimia
 • Lugar: Santiago de Compostela
 • Ano edición:1992
 • Núm: 1
 • Dep. legal: C-975-1992
 • Medidas: 10’5x10cm
 • Núm. páx.: 52 

Sinopse: Foi preparado para o Ano Santo de 1983; analiza a cuestión histórica e revisa a concepción teolóxica.

angueira 2

Título: ¿A onde vai a Igrexa? (esgotado)

 • Autor: Xosé Chao Rego
 • Editorial: Asociación Irimia
 • Lugar: Santiago de Compostela
 • Ano edición:1994
 • Núm: 2
 • ISBN: 84-604-8824-1
 • Medidas: 10’5x10cm
 • Núm. páx.: 68

Sinopse: Valórase o concepto de "cristianía" fronte ó de "cristiandade" mentres se describe o pluralismo cristián nas orixes, critícase o ascenso do clericalismo e do poder de Roma para apuntar a un tipo de Igrexa na que o bautismo nos iguala. Faise un breve percorrido pola Igrexa en Galicia.
angueira 3

Título: Cristiáns e galeguistas (esgotado)

 • Autor: Victorino Pérez Prieto
 • Editorial: Asociación Irimia
 • Lugar: Santiago de Compostela
 • Ano edición:1994
 • Núm: 3
 • ISBN: 84-89102-01-5
 • Medidas: 10’5x10cm
 • Núm. páx.: 80

Sinopse: O camiño da historia de Galicia está lastrado de xente que manifestou simultaneamente a súa dobre fe en Xesús e na súa causa, e na causa de Galicia e o pobo galego. Este libriño constitúe unha síntese dinámica e ben traballada desa realidade.
angueira 4

Título: Temos carta de Deus (esgotado)

 • Autor: Xosé Antón Miguélez Díaz
 • Editorial: Asociación Irimia
 • Lugar: Santiago de Compostela
 • Ano edición:1994
 • Núm: 4
 • ISBN: 84-89102-00-7
 • Medidas: 10’5x10cm
 • Núm. páx.: 56

Sinopse: Como dá a entender o título, Deus diríxenos, na pluma de Xosé Antón Miguélez, unha fermosa carta. Nela fainos unha proposta atrevida de namoramento e fraternidade.
angueira 5

Título: ¿Por que nos sentimos culpables? (esgotado)

 • Autor: Xosé Chao Rego
 • Editorial: Asociación Irimia
 • Lugar: Santiago de Compostela
 • Ano edición:1995
 • Núm: 5
 • ISBN: 84-89102-02-3
 • Medidas: 10’5x10cm
 • Núm. páx.: 72

Sinopse: Elabórase o concepto de inconsciente e descóbrense as raíces da angustia: a procura do pracer e maila represión. Percórrense as etapas da infancia, fonte habitual de culpabilidade, para rematar denunciando a pastoral do medo e anunciando a gratuidade do perdón de Deus.
angueira 6

Título: O inferno a revisión  (esgotado)

 • Autor: Andrés Torres Queiruga
 • Editorial: Asociación Irimia
 • Lugar: Santiago de Compostela
 • Ano edición:1995
 • Núm: 6
 • ISBN: 84-89102-03-1
 • Medidas: 10’5x10cm
 • Núm. páx.: 76

Sinopse: ¿Que queremos dicir cando dicimos inferno? O teólogo Andrés Torres Queiruga revisa o tema con competencia e ofrecendo serias alternativas.
angueira 7

Título: ¡Boas noticias, Leni!  (esgotado)

 • Autor: Emilio González Avión, Tereixa Ledo Regal, Rubén Rivas Vidal
 • Editorial: Asociación Irimia
 • Lugar: Santiago de Compostela
 • Ano edición:1996
 • Núm: 7
 • ISBN: 84-89102-04-X
 • Medidas: 10’5x10cm
 • Núm. páx.: 68

Sinopse: Leni é unha rapaza de 17 anos. Chea de inquedanzas un día escríbelle a un tal Xoan, que non é outro có discípulo amado. Cunha linguaxe vital e nidiamente popular, este libro é unha excelente introducción á lectura evanxélica.
angueira 8

Título: Camiño verde: ecoloxía e creación (esgotado)

 • Autor: Xosé Chao Rego
 • Editorial: Asociación Irimia
 • Lugar: Santiago de Compostela
 • Ano edición:1996
 • Núm: 8
 • ISBN: 84-89102-05-8
 • Medidas: 10’5x10cm
 • Núm. páx.: 84

Sinopse: Un pequeno e suxestivo ensaio sobre o problema ecolóxico. Acompáñase dunhas páxinas sobre san Francisco de Asís e o seu rebelde Cántido das criaturas.
angueira 9

Título: ¿Espadas ou arados? Insubmisos cristiáns (esgotado)

 • Autor: Andrés Hernández Mouriño
 • Editorial: Asociación Irimia
 • Lugar: Santiago de Compostela
 • Ano edición:1997
 • Núm: 9
 • ISBN: 84-89102-06-6
 • Medidas: 10’5x10cm
 • Núm. páx.: 84

Sinopse: Espadas ou arados é unha análise das opcións cristiáns pola paz dende o punto de vista da propia experiencia do autor, pero sen descoidar nunca as argumentacións teolóxicas.
angueira 10

Título: Deus tenvos moita gracia (esgotado)

 • Autor: Xosé Chao Rego
 • Editorial: Asociación Irimia
 • Lugar: Santiago de Compostela
 • Ano edición:1997
 • Núm: 10
 • ISBN: 84-89102-07-4
 • Medidas: 10’5x10cm
 • Núm. páx.: 88

Sinopse: Está escrito en clave humorística e crítica. Ademais de ser divertido e de facer rir, tamén dá que pensar.

 • Ir á 1ª Etapa
 • Ir a outras publicacións

II Etapa

Título: A Palabra fai camiñoA palabra fai camiño

 • Autor: Xesús Ferro Ruibal, Daniel López Muñoz
 • Editorial: Asociación Irimia
 • Lugar: Santiago de Compostela
 • Ano Edición: 2000
 • Núm: 1
 • ISBN: 84-89102-08-2
 • Medidas: 15x20’5cm
 • Núm. páx.: 160

Sinopse: A fala é camiño preséntase como un valioso traballo resultado de dúas achegas. Dunha banda a reflexión do sociólogo Daniel López Muñoz sobre os resultados dun estudio acerca do uso do galego na liturxia e das actitudes fronte a el. Da outra unha rigorosa recompilación de textos relixiosos en galego realizada por Xesús Ferro Ruibal.

Título: Cousas de Veneranda (esgotado)Cousas de Veneranda

Autor: Xosé Antón Miguélez Díaz (Coord.)
Editorial: Asociación Irimia
Lugar: Santiago de Compostela
Ano edición: 2001
Núm: 2
ISBN: 84-89102-09-0
Medidas: 15x20’5cm
Núm. páx.: 168

Sinopse: Cousas de Veneranda é unha homenaxe a Veneranda Fernández López, unha muller pobre, analfabeta e con deficiencia psíquica que, lonxe de provocar simple compaixón, xeraba un verdadeiro amor de reciprocidade con quen a trataba. Os testemuños dos que a coñeceron condúcennos a ollada cara a esoutras vidas que nunca se destacan; ao longo das máis de 150 páxinas vaise ofrecendo unha obra colectiva que pretende ser testemuño de agradecemento pola vida que a tantos alegrou.

Título: Roxelio Subiela Ledo. A gracia dun home de aldea.Roxelio Subiela

Autor: Manuel Regal Ledo (Ed.)
Editorial: Asociación Irimia
Lugar: Santiago de Compostela
Ano edición: 2003
Núm: 3
ISBN: 84-89102-10-4
Medidas: 15x20’5cm
Núm. páx.: 206

Sinopse: Atrapados pola graza do pequeno, do humilde, do que non conta, editamos outro libriño que fala dun home normal e corrente do rural. A historia da aldea en Galicia está feita coas achegas insignificantes dos millóns de homes e mulleres que formaron a cadea da vida nelas.

Título: Temos carta de DeusCarta de Deus (2ª época)

 • Autor: Xosé Antón Miguélez Díaz 
 • Editorial: Asociación Irimia
 • Lugar: Santiago de Compostela
 • Ano edición: 2005
 • Núm: 4
 • ISBN: 84-89102-11-2
 • Medidas: 15x20’5cm
 • Núm. páx.: 125

Sinopse: A primeira versión deste libro, daquela folleto, esgotouse axiña. Unha década despois sae outra vez do prelo nunha versión máis extensa. Trátase dunha misiva que Deus nos dirixe a través da pluma de X.A. Miguélez.

 • Ir á 1ª etapa
 • Ir á 2ª Etapa

Outras publicacións

Título: A Romaxe de Crentes Galegos. De Irimia a Santa Margarida (1978-1997)Libro das 20 primeiras romaxes


Sinopse: Editado fóra da Colección Angueira o libro de Pérez Prieto é un detallado percorrido pola historia das 20 primeiras Romaxes de Crentes Galegos. Reprodúcense ademais os textos que protagonizaron as liturxias daqueles anos.