Asociación IRIMIA
Asociación Irimia
Limiar
Quen somos? Que é a Asociación Irimia?
A Revista Irimia

Remol, a liturxia da semana
O noso taboleiro

Limiar: benvidos/as a Irimia


Benvidos/as a Irimia.
Na última festa da Candeloria, celebrada o pasado 7 de febreiro de 2010, os socios decidimos dar luz verde a esta nova páxina que agora comeza a andar e que agardamos sexa de interese para quen a ela se achegue.
Calquera suxestión e colaboración ha ser benvida; se tes algún material, enlaces, etc. que xulgues de interese para os que nos acollemos á definición de crentes galegos, por favor non deixes de facérnolo chegar para poñelo ó servizo de todos/as.

A nosa fe ten sentido cando se enraíza na terra, na cultura e na lingua que compartimos.
Galicia, 11 de febreiro de 2010.
selo